OK
شرکت فنی مهندسی دهکده سبز پوش
  • info@dsp-co.com
  • کرج، خیابان درختی، شماره269، طبقه1 واحد3و2و1مقالات

مدیریت پسماند

 

شرکت دهکده سبزپوش ( مدیریت پسماند ، پیمانکار فضای سبز)

جمع آوری پسماندهای شهری (مدیریت پسماند) توسط شرکت دهکده سبز پوش
این شرکت به صورت روزانه در شهر کرج حجم زیادی از پسماند شهری (مدیریت پسماند) را جمع آوری مینماید و سپس پسماندهای ذخیره شده در مخازن مستقر در شهر به صورت شبانه روزی و با استفاده از ناوگان مکانیزه خدمات شهری جمع آوری و به ایستگاه های انتقال میانی منتقل می شوند.
طبق آمار در سال 1394 فرایند جمع آوری پسماند (مدیریت پسماند) در شهر کرج در حدود 33 درصد از کل هزینه های خدمات شهری را به خود اختصاص داده است.
فرایند جمع آوری پسماندهای خشک تفکیک شده توسط شرکت دهکده سبزپوش در مبدا به روشهای زیر صورت می پذیرد:

1- غرفه های بازیافت شرکت.
2- تحویل هفتگی پسماندهای خشک جمع آوری شده به شرکت دهکده سبز پوش.
3- مخازن آبی رنگ.


غرفه بازیافت:
شرکت دهکده سبز پوش با استقرار غرفه های متعدد بازیافت در نقاط مختلف شهر از جمله نقاط پرتردد همچون میادین میوه و تره بار، به جمع آوری پسماندهای خشک تفکیک شده توسط شهروندان می پردازد.طی این فرایند شهروندان پسماندهای خشک (مدیریت پسماند) تفکیک شده خود را به نزدیک ترین غرفه بازیافت تحویل میدهند.

جمع آوری هفتگی پسماندهای خشک توسط شرکت دهکده سبز پوش :
شرکت دهکده سبز پوش با مراجعه هفتگی به محلات تعیین شده نسبت به جمع آوری پسماندهای خشک تفکیک شده توسط شهروندان اقدام می ورزند. کارشناسان شرکت دهکده سبز پوش با حضور در محلات و مراجعه به درب منازل نسبت به ارایه کاتالوگ و بروشور های آموزشی و فرهنگی به آموزش چهره به چهره شهروندان از جمله زنان خانه دار پرداخته و در پایان مخازن کارتن پلاست و کیسه های مخصوصی را جهت جمع آوری پسماندهای خشک (مدیریت پسماند) در اختیار شهروندان قرار می دهند. خودروهای مخصوص جمع آوری پسماندهای خشک در این روش به ملودی های مخصوصی مجهز بوده که درهنگام ورود به محله مورد مورد نظر جهت آگاهی شهروندان نسبت به نواختن آن اقدام می نمایند.

مخازن آبی رنگ:
به منظور جمع آوری پسماندهای خشک جمع آوری شده شهروندان از جمله پسماندهای خشک (مدیریت پسماند) حاصل از مغازه ها و واحدهای تجاری و اداری نسبت به نصب تعداد زیادی مخزن آبی رنگ مکانیزه در نقاط مختلف شهر اقدام نموده که این مخازن که به طور معمول در کنار مخازن مکانیزه مخصوص پسماندهای تر نصب میشوند و از علایم و نشانگرهای راهنما و آموزشی جهت تفکیک پسماندهای خشک مجهز میباشند. این مخازن به صورت روزانه توسط ناوگان مکانیزه مخصوص جمع آوری و به ایستگاه های تفکیک منتقل می گردیدند.
در رویکردی جدید نصب و استقرار این مخازن به شهرک های محصور شهر محدود گردیده که هدف از این فرایند نظارت و مدیریت اصولی و بهینه تر چرخه مدیریت پسماندهای شهری خشک به واسطه شرایط حاکم بر این نوع از شهرک است.