OK
شرکت فنی مهندسی دهکده سبز پوش
  • info@dsp-co.com
  • کرج، خیابان درختی، شماره269، طبقه1 واحد3و2و1شرکت فنی مهندسی دهکده سبز پوش ( پیمانکار فضای سبز ، مدیریت پسماند )

معرفی گل و گیاه


گیاه بید مجنون Babylon Willow - Weeping Willow

بید مجنون : Babylon Willow - Weeping Willow
نام علمی : SALIX BABYLONICA
نور محیط : آفتاب کامل یا سایه
آبیاری : رطوبت زیاد
خاک مناسب : خاک مرطوب.
درختی با تاج کروی ، با شاخه های متراکم دارای شاخه های فرعی آویخته و انبوه
پوست تنه قهوه ای تیره و خشن
برگ ساده ، متناوب دارای دندانه های ریزگیاه فردوس Cockspur Coral Tree

درخت فردوس - مرجان : Cockspur Coral Tree
نام علمی : ERYTHRINA CRISTA-GALLI
نور محیط : آفتاب کامل ، رشد مطلوب در نواحی مرطوب و معتدل
آبیاری : بطور متوسط ، مقاوم به کم آبی
خاک مناسب : خاک سبک شنی و لوم خوب زهکشی شدهPH = 6.6-7.5.
درختچه با شاخه های گل دهنده که با زیاد شدن عمرشان قهوه ای رنگ می شود.
برگ های تخم مرغی با بافت محکم ، نوک تیز و بدون کرک
گل ها درفش پهن در حالت گل کامل باز و راست .
زمان گل دهی از فروردین تا آبان ماه به رنگ قرمز یا صورتی
میوه ها دانه ای که از یک غلاف خشک و لوبیا شکل استگیاه بلوط قرمز Scarlet Oak

بلوط قرمز : Scarlet Oak
نام علمی : QUERCUS COCCINEA
نور محیط : آفتاب کامل
آبیاری : بعد از خشک شدن سطح خاک ، مقاوم به کم آبی
خاک مناسب : مخلوط شن و لوم.
درختی زینتی برگ ریز دارای تاج گرد باز و بلند .
برگ ها سبز براق که در موقع شکوفایی قرمز و قبل از خزان سرخ آتشین می شوند.
میوه بلوط ها قرمز مایل به قهوه ای که دارای بذر تخم مرغی شکل که در شهریور - مهر ظاهر می شود.گیاه یاس زرد Carolina Jessamine

یاس زرد : Carolina Jessamine
نام علمی : GELSEMIUM SEMPERVIRENS
نور محیط : متوسط
آبیاری : کمی مرطوب
خاک مناسب : مخلوط شن و رس خوب زهکشی شده.
برگ متقابل و بیضوی و دمبرگ های کوچکی دارند که برگ ها همیشه سبز هستند.
گل ها لوله ای شکل بوده و دارای تاج لوله ای شکل در مرکز خود هستندگل کوکب کوهی Orange ConeFlower

کوکب کوهی : Orange ConeFlower
نام علمی : RUDBECKIA FULGIDA
نور محیط : زیاد
آبیاری : کمی خشک
خاک مناسب : خاک لومی خوب زهکشی شده با PH=5.5-7.5.
ساقه پرزدار به رنگ سبز تیره
برگها سبز تیره - پراکنده - تقریبا" پرزدار ساده و با حاشیه دندانه دار سطح فوقانی برگ معمولا" بدون کرک یا با موهای ریز و زبر استگیاه کالیکارپا Japanese BeautyBerry

کالیکارپا : Japanese BeautyBerry
نام علمی : CALLICARPA JAPONICA
نور محیط : زیاد
آبیاری : مرطوب
خاک مناسب : خاک لومی ، شنی ، رسی مرطوب خوب زهکشی شده.
درختچه زینتی و برگ ریز . به خاطر میوه هایش که به صورت توتهای بسیار خوش رنگ ارغوانی محبوب می باشد.
شاخه های بلند و باریک
برگهای بیضی شکل و نوک تیز و حاشیه دندانه دندانه
گل ها بصورت خوشه بزرگ به رنگ سفید ، صورتی و فصل شکوفایی بین خرداد تا مرداد ماهگیاه کاج مطبق Monkey Puzzle Tree

کاج مطبق : Monkey Puzzle Tree
نام علمی : ARAUCARIA ARAUCANA
نور محیط : متوسط ، آفتاب کامل یا نیم سایه
آبیاری : مرطوب هر 7 تا 10 روز یکبار
خاک مناسب : خاک لومی یا ماسه ای کمی اسیدی مرطوب خوب زهکشی شده.
درختی همیشه سبز و به شکل هرم که در محیط طبیعی رشد زیادی دارد
این درخت به اکسیژن فراوان نیاز دارد و نباید در معرض آلودگی قرار گیرد.
برگها ضخیم و سوزنی شکل و دارای لبه تیز می باشد.
میوه این درخت در تابستان قهوه ای و در بهار سبز می باشدگیاه نوش Arbor-Vita

سرو بادبزنی - نوش : Arbor-Vita
نام علمی : THUJA ORIENTALIS
نور محیط : متوسط
آبیاری : مرطوب
خاک مناسب : شنی ،لومی متوسط مرطوب با زهکشی مناسب.
درختی همیشه سبز و بسیار مقاوم
دانه ها بین شهریور تا مهر رسیده و میوه ها آن گرد یا تخم مرغی شکل و کبود رنگ ، وقتی رسیده شوند به رنگ قهوه ای در می آید.
چوب سرو ، سبک و نرم معطر است و به راحتی تقسیم می شود و در برابر پوسیدگی مقاوم استگیاه نخل زینتی Windmill Palm Trees

نخل آسیایی : Windmill Palm Trees
نام علمی : TRACHYCARPUS FORTUNEI
نور محیط : زیاد
آبیاری : کمی مرطوب
خاک مناسب : مخلوط شن و ماسه و رس با زهکشی بالا.
تنه راست ، قهوه ای رنگ و پوشیده از بخش های کرک دار .
برگ سبز کمرنگ و بصورت یک تاج متقارن در راس گیاه ، پنجه ای شکل و بزرگ و شبیه بادبزنگل تکمه ای Globe Amaranth

گل تکمه ای : Globe Amaranth
نام علمی : GOMPHRENA GLOBOSA
نور محیط : زیاد
آبیاری : کمی خشک ، آبیاری منظم
خاک مناسب : خاک متشکل از 2 قسمت پیت ماس + 1 قسمت لوم و 1 قسمت شن و ماسه.
دارای ساقه های نرم ، منشعب و کرکدار و مستقیم است که به صورت انبوه ظاهر می شود .
برگ ها کشیده و تخم مرغی کرکدار و دوک مانند
گل ها به شکل تکمه برگشته می باشد که گاهی بصورت تکی و گاهی دو تا سه گل روی یک دمگل به رنگ صورتی ، بنفش ، قرمز ، سفید و یاسی رنگ دیده می شودگل جعفری French Marigold

گل جعفری : French Marigold
نام علمی : TAGETES PATULA
نور محیط : زیاد
آبیاری : مرطوب
خاک مناسب : خاک رس، لومی یا ماسه ای خوب زهکشی شده و مرطوب.
گیاهی یکساله در محل های گرم و آفتابی .
گل ها به رنگ زرد ، نارنجی ، قرمز یا بصورت دو رنگ می باشدگل کرچک Castor Bean

کرچک : Castor Bean
نام علمی : RICINUS COMMUNIS
نور محیط : زیاد
آبیاری : مرطوب
خاک مناسب : خاک لوم با مخلوطی از رس و ماسه.
برگها بسیار بزرگ و معمولا" به رنگ سبز و ارغوانی هستند .متناوب پنجه ای با کناره ای دندانه دار و دمبرگ نسبتا" دراز به رنگهای سبز یا قرمز دیده می شود.
ساقه در کرچک گرد بدون کرک و معمولا" سبز مایل به زرد استگل مینا چمنی Common Daisy

مینا چمنی : Common Daisy
نام علمی : BELLTS PERENNIS
نور محیط : زیاد - نقاط آفتابی و سایه آفتاب
آبیاری :کمی خشک
خاک مناسب : خاک حاصلخیز سبک.
ساقه های خزنده کوتاه و کوچک گرد یا قاشقی شکل دارای برگهای سبز است که رشد آهسته دارند.
برگها طوقه ای ، بدون کرک با یک رگبرگ اصلی که در قاعده به دمبرگ بال داری منتهی می شودگیاه افرا Maple

افرا : Maple
نام علمی : ACERACEAEER SPP
نور محیط : آفتاب کامل
آبیاری : متوسط
خاک مناسب : خاک آهکی.
برگها مرکب شانه ای یا ساده پنجه ای بدون گوشوارک و متقابل ، گاهی نیز برگ دارای پهنک کامل است.
گل ها انتهایی یا غیر انتهایی به شکل گل آذین دیهیم ، خوشه بصورت دسته هایی مجتمع اند.
درختان افرا در مقابل سرمای دیر رس بسیار حساس و آسیب پذیر هستندگیاه آبیس White Fir

آبیس - نراد سفید : White Fir
نام علمی : ABIES CONCOLOR
نور محیط : آفتاب کامل - نیم سایه
آبیاری : ماهانه یکبار آبیاری عمیق
خاک مناسب : خاک لومی سبک غنی و مرطوب.
درختی همیشه سبز و هرمی شکل که از سطح زمین پوشیده از شاخه های مطبق فاصله دار است.
پوست تنه خاکستری رنگ و رنگ برگ ها در آفتاب کامل آبی رنگ و در نیم سایه سبز که با گذشت زمان مایل به سفید می شود.
برگ ها کوتاه و سوزنی شکل و نوک تیز
میوه مخروط های استوانه ای شکل مایل به بنفش -سبز زیتونی یا زرد-سبز تیره بر روی شاخه بصورت ایستاده قرار می گیردگیاه میخک ژاپنی Japanese Mockorange

میخک ژاپنی : Japanese Mockorange
نام علمی : PITTOSPORUM TOBIRA
نور محیط : متوسط
آبیاری : کمی خشک
خاک مناسب : خاک باغچه.
برگ های متناوب و متقابل ، ساده ، چرمی صاف و تیره و براق در سطوح فوقانی هستند.
گل آذین آن خوشه ای از گل های معطر در روز ، در انتهای شاخه می باشد
گل ها سفید و معطر در اردیبهشت ماه ظاهر می شود.
میوه کرکدار و به شکل کپسول چوبیگیاه مگنولیا Magnolia

مگنولیا : Magnolia
نام علمی : MAGNOLIA SIEBOLDII
نور محیط : متوسط - آفتاب کامل
آبیاری : مرطوب
خاک مناسب : خاک رس ، لومی یا ماسه ای خوب زهکشی شده.
گیاه همیشه سبز با ساقه و برگها و شاخه های جوان
برگها بیضی شکل با گلهای سفید رنگ بین اواخر بهار تا اوایل تابستان شکوفا می شوند و تا آخر تابستان باقی می ماند.
گل ها فنجانی شکل و معطر و پرچمی به رنگ ارغوانی مایل به قرمز دارند.
به یخبندان حساس استگیاه مرواریدی Snow Berry

مرواریدی : Snow Berry
نام علمی : SYMPHORICARPUS ALBUS
نور محیط : متوسط
آبیاری : مرطوب
خاک مناسب : خاک مرطوب خوب زهکشی شده.
درختچه ای با شاخه های متراکم و پرپشت و برگهای بیضی شکل که اندازه و شکل متفاوتی دارند.
گل ها صورتی رنگ که در فاصله مهر تا اسفند ظاهر می شود
میوه این درختچه کروی شکل بوده و بزرگ و گوشتدار و زینتی به رنگ سفید ، صورتی و قرمز
در فصل زمستان بعد از ریزش برگها میوه ها باقی می ماند و نسبت به سرما مقاوم هستند و ظاهری زیبا به این گیاه می بخشندگیاه مارچوبه Asparagus

مارچوبه زبری : Asparagus
نام علمی : ASPARAGUS CRISPUS
نور محیط : متوسط بدون تابش مستقیم آفتاب
آبیاری : مرطوب
خاک مناسب : خاک ماسه ای ، لومی ، شنی سبک خوب زهکشی شده.
چند ساله و همیشه سبز ، برگها سوزنی شکل که ظاهری زیبایی به گیاه می دهد و در واقع برگها در این گیاه ساقه های بسیار کوچک هستند که پهن شده اند و شبیه برگ به نظر می رسد.
گل ها سفید رنگ و در تابستان ظاهر می شود
میوه آن گرد و سبز هستند و حاوی دانه های سیاه رنگ می باشندگل لاله عباسی Pour Oclock

لاله عباسی : Pour Oclock
نام علمی : MIRABILIS JALAPA
نور محیط : زیاد
آبیاری : کمی مرطوب
خاک مناسب : خاک رس آهکی.
شاخه های منشعب و برگهای تخم مرغی شکل که گلها بصورت گل آذین خوشه مرکب در محور برگها تشکیل می شوند به رنگهای قرمز ، زرد ، سفید و صورتی
در هوای ابری یا بعدازظهر گل ها باز می شود و صبح بسته می شود
میوه منحصر به فرد به نام گل میوه و دانه های گرده خیلی بزرگ دارندگل لاله واژگون Crown Imperial

لاله واژگون : Crown Imperial
نام علمی : FRITILLARIA IMPERIALIS
نور محیط : زیاد
آبیاری : کمی خشک
خاک مناسب : خاک با زهکشی مناسب وPH7-8.5.
گیاهی علفی پیاز دار که عمر گل آن کوتاه است و گل دهی آن از اوایل اردیبهشت آغاز می شود و در فصل بارش به پایان می رسد.
بوی لاله واژگون چندان مطلوب نیست و این گونه گیاهی به خاطر رنگ و فرمشان در برابر سرما مقاوم است با این همه عمر این گیاه زیبا 3 هفته بیشتر نیست
برگها کشیده و مجتمعگیاه گیلاس Korean CHerry

گیلاس کره ای : Korean CHerry
نام علمی : CERASUS JAPONICA
نور محیط : متوسط
آبیاری : مرطوب
خاک مناسب : خاک لوم ، شنی با زهکشی مناسب و مرطوب.
شکوفه های گیلاس به رنگ سفید یا صورتی می باشد و در خرداد شکوفا می شوند .
میوه ها دارای عطر و طعم شیرینی می باشندگیاه گل یخ Winter Sweet

گل یخ : Winter Sweet
نام علمی : CHIMONANTHUS PRAECOX
نور محیط : زیاد
آبیاری : مرطوب
خاک مناسب : خاک لوم یا شنی با زهکشی مناسب.
درختچه ای برگ ریز با شاخه های متعدد که از پایه گیاه می رویند
برگها سبز درخشان ، کشیده ، بیضی شکل و متقابل
گلها در فصل زمستان که شاخه ها فاقد برگ هستند ظاهر می شوند بسیار معطر و رنگ گلبرگ های خارجی که بلند ترند زرد و لیمویی و گلبرگ کوتاهتر داخل بنفش اند.
گل دهی : از اواسط آذر ماه تا اسفند ماه
میوه کوزه ای شکل درشت و خاکستری قهوه ای بوده و در اواخر خرداد ماه می رسدگل نازآفتابی Moss Rose

گل ناز آفتابی : Moss Rose
نام علمی : PORTULACA GRANDIFLORA
نور محیط : خیلی زیاد
آبیاری : کمی خشک با آبیاری منظم
خاک مناسب : خاک سبک و شنی و یا خاک باغچه.
برگهای ضخیم و گوشتی مرتب و متناوب در خوشه های کوچک.
گل ها با پنج گلبرگ به رنگ های متغیر قرمز ، نارنجی ، صورتی ، سفید و زردگل شرابی Eastern Sweetshrub

گل شرابی : Eastern Sweetshrub
نام علمی : CALYCANTHUS FLORIDUS
نور محیط : متوسط ، سایه روشن
آبیاری : کمی مرطوب
خاک مناسب : خاک معمولی باغچه با PH متوسط.
برگها مستطیلی مخالف در امتداد طول ساقه به رنگ سبز تیره و در قسمت پایین سبز روشن تر است که در پاییز به رنگ زرد روشن طلایی در می آید.
گل ها سرخ جگری و پر پر می باشد عطر آن شبیه بوی شراب و چوب آن نیز دارای عطر مطبوعی است .
گل ها به رنگ قرمز زنگ زده تا قهوه ای در طول فصل بهار ظاهر می شود و به طور متناوب پس از آن در طول تابستان نمایان است.
میوه های تولید شده توسط گل زیبا و غیر معمول این گیاه معطر می باشندگل شاهپسند Lantana

گل شاهپسند : Lantana
نام علمی : LANTANA
نور محیط : زیاد
آبیاری : کمی خشک
خاک مناسب : خاک معمولی باغچه.
گیاهان گلدار همیشه سبز و ساقه های آن خاردار و برگهایش تخم مرغی و موج دار است که ممکن است در پوست ایجاد حساسیت کند و دارای میوه سمی است.
رشد گیاه سریع است و در شزایط مساعد از اوایل بهار تا اواخر پاییز گل می دهدگیاه مورد Myrtle

مورد : Myrtle
نام علمی : MYRTUS COMMUNIS
نور محیط :خیلی زیاد .
آبیاری : مرطوب
خاک مناسب : خاک شنی،لومی ، ماسه ای مرطوب و خوب زهکشی شده.
همیشه سبز شاخه های این درختچه دارای برگهای نزدیک به هم و متراکم و بدون دمبرگ و نیزه ای شکل
گل های ستاره ای شکل به رنگ سفید
میوه توت مانند حاوی دانه ای که معمولا" آبی متمایل به سیاه است.ولی گاهی اوقات به رنگ زرد کهربایی دیده می شوند.گل پریوش Madagascar Periwinkle

گل پریوش : Madagascar Periwinkle
نام علمی : VINCA ROSEA
نور محیط :خیلی زیاد .
آبیاری : مرطوب
خاک مناسب : خاک لومی.
همیشه سبز برگ های بیضی شکل به رنگ سبز براق بدون کرک با دمبرگ کوتاه
گل های سفید مایل به صورتی تیره با مرکز قرمز هستند.
گل دهی : از اواخر خرداد ماه تا اولین سرمای پاییزهگل پامچال Polyanthus

گل پامچال : Polyanthus
نام علمی : PRIMULA HORTENSIS
نور محیط :خیلی زیاد .
آبیاری : مرطوب ، آبیاری منظم
خاک مناسب : خاک برگ و تورب خزه PH5-6 .