OK
شرکت فنی مهندسی دهکده سبز پوش
  • info@dsp-co.com
  • کرج، خیابان درختی، شماره269، طبقه1 واحد3و2و1مقالات

مدیریت پسماند

 

شرکت دهکده سبزپوش ( مدیریت پسماند ، پیمانکار فضای سبز)

شرکت دهکده سبز پوش از پيشگامان مديريت پسماند است و این شرکت از نظر مديريت پايدار پسماند از طريق جمع آوری و توصیه روشهای کاهش زباله، در نتیجه تسهیل در به دست آمدن سوخت از پسماند و بازيافت، تاثيرات قابل توجهي در مدیریت شهری داشته است. قابل ذکر است ضايعات برای هر شهر با بیش از 100 هزار نفر جمعیت منبع باارزشي است. دفن زباله به از بين رفتن زمين، از بين رفتن مواد مفيد، توليد شيرابه و گازهاي سمي، تغييرات آب و هوايي و مسائلي از اين دست منجر را مي شود. بنابراین مدیریت پسماند و بهره برداري از زباله، به شيوه اي کارآمد و اقتصادي، عامل حفاظت از محيط زيست در آينده است. زباله ها قبل از اينکه دفن شوند بايد روند «کاهش، استفاده دوباره، بازيافت و استخراج انرژي» را دنبال کنند. شرکت دهکده سبز پوش در سایه امکانات, تحولات تکنولوژِي و افزایش آگاهیهاي عمومی در زمینه سیستمهاي جدید مدیریت پسماند در کشور و سایر کشورهاي دنیا به تدریج در زمینه مدیریت پسماند توسعه یافته و در این دگرگونیها توجه ویژهای به مسائل زیست محیطی و شرایط سیاسی و اقتصادي آن، مسائلی نظیر صرفه جویی در مصرف مواد و انرژي و بازیافت آنها از پسماند شهري دارد.
در سالهای اخیر و به مرور زمان فرآیند پردازش و بازیافت پسماند جایگاه کلیدي تري در مدیریت پسماند شهری کشور پیدا کرده لذا روشهای شرکت دهکده سبز پوش از طریق مدیریت پایدار پسماند به لحاظ محیط زیستی مؤثر، به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه و به لحاظ اجتماعی مقبول مدیریتهای شهری بوده است.

امروزه مدیریت جامع پسماند (جمعآوري، انتقال، دفع و پردازش، بازیافت) درارتباط کامل با یکدیگر هستند؛ بنابراین لازم است نسبت به کل سیستم مدیریت پسماند نگاهی جامع داشته باشیم باشد.
پسماند نتيجه استفاده نا كارامد از منابع طبيعي است ، از زماني كه بشر به زندگي متمركز در قالب جوامع امروزي روي آورد، مقوله مدیریت پسماند به يك موضوع مهم تبديل شد دليل اهميت يافتن اين موضوع تفاوت در كميت و كيفيت پسماند توليدي بود كه بسيار با ادوار گذشته تفاوت داشت. مدیریت پسماند به عنوان يكي از منابع مهم آلاينده شهرهاي بزرگ به ويژه شهر محسوب ميشود و فقدان مديريت صحيح آن ميتواند در بروز بحرانهاي محيط زيست شهري و انساني نقش به سزايي داشته باشد از طرفي يكي از معضلات مهم شهرنشيني به خصوص در شهرهای بزرگ روند رو به رشد، توليد پسماند ميباشد. جهت رفع اين معضل بايد چارهاي انديشيده و با استفاده از روشهاي مناسب نسبت به كاهش و يا برگشت اين مواد به چرخه توليد اقدام نمود، در غير اينصورت در آيندهاي نه چندان دور با مشكلات زيست محيطي مواجه خواهيم شد. سيستم مديريت پسماندهاي شهري به هشت قسمت طبقه بندي شده است دليل اصلي اين طبقه بندي، مشخص كردن و تفكيك وظايف هر يك از اين مراحل ميباشد. اين مراحل عبارتند از: 1ـ كاهش در مبدا 2 -توليد ؛ 3ـ اداره، ذخيره و پردازش در محل؛ 4ـ جمع آوري؛ 5ـ حمل و نقل؛ 6ـ پردازش وبازيافت؛ 7ـ دفع نهايي و 8 -مراقبتهاي بعد از دفع كه به اصطلاح علمي عناصر موظف ناميده ميشوند اين عناصر موظف همانند حلقه هاي يك زنجير به هم پيوسته اند و هر كدام از آنها نقش ويژه اي را در سيستم مديريت پسماند ايفا مي كنند كه بايد متناسب با كاركردشان به آنها توجه شود . از ديدگاه توسعه پايدار، مديريت پسماند از جايگاه ويژه اي برخوردار است.سلسله مراتب مديريت پسماند، مقوله پايداري و مديريت پسماند را به نحو مطلوبي به هم گره مي زند. جوامع شهري در سطح جهان پس از سال ها كشمكش و سعي و خطا بر روي سيستمهاي مختلف مديريت پسماند و انجام مطالعات وسيع و تحقيقات فراوان در نهايت سلسله مراتب مديريت پسماند را برگزيدند .

در مسير ايجاد و اجراي برنامه هاي كاهش پسماند اولين و مهمترين گام، شناخت وضعيت موجود توليد پسماند مي باشد. اين مهم نه تنها در سيستمهاي كنترلي و نظارتي بلكه در تمام مراحل طراحي دخيل بوده و به عنوان يك فاكتور تعيين كننده مطرح ميباشد. از طرفي منابع توليد پسماند به خانگي، تجاري، شهري (خانگي و تجاري)، صنعتي، مناطق باز، كشاورزي و تصفيه خانه ها تقسيم بندي مي شود كه مطالعه حاضر در مورد پسماندهاي شهري (خانگي وتجاري) مي باشد. شهرداري ارائه خدمات شهري از جمله مديريت و برنامه ريزي جهت ساماندهي پسماندهاي شهري را سرلوحه كاري خود قرار داده است. اگرچه در سال هاي اخير شهرداري اقدامات خوبي در زمينه هاي مختلف مديريت پسماند مانند جداسازي از مبدا، جمع آوري مكانيزه و احداث كارخانه هاي كمپوست انجام داده است، ولي اين اقدامات بيشتر با هدف ساماندهي وضع موجود براي رهايي از پسماند توليدي بوده است. در حالي كه در كشورهاي پيشرو در زمينه مديريت پسماند برنامه ريزي ها در جهت كاهش پسماند است. از طرفي توليد پسماند شهري خود متاثر از عوامل گوناگوني مانند جمعيت، بعد خانوار، سطح درآمد، سطح سواد، آداب و رسوم مذهبي و فرهنگي، افكار و آراء عمومي مي باشد . مدیریت پسماند-پیمانکار فضای سبز در شرکت دهکده سبز پوش قسمت عمده پسماندهاي شهري و همچنين بخشي از پسماندهاي شركت ها و شهرك ها، پس از جمع آوري به ايستگاه هاي انتقال موجود در سطح شهر منتقل مي شوند پسماندهاي منتقل شده به ايستگاه هاي مذكور توسط ماشين هاي بزرگتر (سمي تريلر) به مجتمع دفن و پردازش منتقل مي شوند .

در ماه فروردین به دليل همزماني با عيد نوروز و تعطيلي ادارات، شركتها و همچنين مسافرت عده زيادي از شهروندان، ميزان پسماند توليد شده كمترين مقدار را در سال به خود اختصاص مي دهد در مقابل بيشترين ميزان توليد پسماند عليرغم تصور عمومي، در ماه ارديبهشت اتفاق مي افتد. در اين ماه توليد و ورود محصولات كشاورزي و ذخيره اي نظير لوبيا سبز، نخود فرنگي و باقالي سبز و همچنين محصولات جاليزي نظير هندوانه و طالبي، موجب افزايش قابل ملاحظه توليد پسماند مي شود. پس از اين ماه توليد پسماند روندي كاهشي داشته و مجددا در اسفند ماه با جهش در ميزان توليد پسماند مواجه هستيم ، شرکت دهکده سبز پوش با داشتن کادری مجرب در ایام نوروزی با مجهز ترین ماشین آلات اقدام به جمع آوری زباله های شهری نموده و اقدامات لازم جهت عملیات پسماند صورت میپذیر .


اجزا تشكيل دهنده پسماند شهري بيانگر اين مطلب است كه اگرچه ميزان پسماند تر در مقايسه با پسماند خشك طي سال هاي اخير كاهش يافته است ولي همچنان پسماند تر بيش از نيمي از تركيب پسماند را به خود اختصاص داده است. با بررسي دقيق تر پسماندهاي خشك شهر ، شاهد افزايش در توليد انواع پلاستيك، نايلون و مشمع خواهيم بود. علت اين افزايش استفاده روزافزون از محصولات پلاستيكي در سبد خانوار و همچنين گسترش استفاده شهروندان از كيسه هاي پلاستيكي به جاي بسته بندي هاي مرسوم گذشته از جمله پاكت هاي كاغذي و يا زنبيل اشاره نمود.


اجزا تشكيل دهنده پسماند شهري بيانگر اين مطلب است كه اگرچه ميزان پسماند تر در مقايسه با پسماند خشك طي سال هاي اخير كاهش يافته است ولي همچنان پسماند تر بيش از نيمي از تركيب پسماند را به خود اختصاص داده است. با بررسي دقيق تر پسماندهاي خشك شهر ، شاهد افزايش در توليد انواع پلاستيك، نايلون و مشمع خواهيم بود. علت اين افزايش استفاده روزافزون از محصولات پلاستيكي در سبد خانوار و همچنين گسترش استفاده شهروندان از كيسه هاي پلاستيكي به جاي بسته بندي هاي مرسوم گذشته از جمله پاكت هاي كاغذي و يا زنبيل اشاره نمود.